Effectiviteit, leiderschap en cultuur

Professor Bill Reddin (1930 - 1999) verrichtte baanbrekend werk bij de ontwikkeling van een praktijkgeoriënteerde leiderschapstheorie. Hij ontwikkelde een eenvoudige manier om vast te stellen wat de eisen zijn die aan een manager worden gesteld. Volgens Reddin is er geen ideale stijl en heeft een manager maar één doel, namelijk effectief zijn. Hij doorbrak het patroon van de ‘ideale stijl’ en durfde te stellen dat die niet bestond. output geen input

Hoe je de dingen doet is minder bepalend dan wat je ermee bereikt. Het gaat om output en niet om input. Toevallig, wat Bill Reddin beschrijft aan leiderschapstijlen beschrijven jaren later Rob Goffee en Gareth Jones in hun Double S-cube ofwel het karakter van de organisatie. Reddin’s model borduurt voort op twee leiderschapsdimensies zoals die voorkomen in het model van de Ohio State University. Ook hij gebruikt de termen ‘taak- en relatie’, oftewel X en Y. Vervolgens brengt hij daarin de derde dimensie aan (vandaar 3D model). Deze derde dimensie noemt hij de ‘effectiviteit’, oftewel  Z. Hij tekent zijn model als een kubus. Reddin identificeerde vier meer effectieve managerstijlen en vier corresponderende minder effectieve managerstijlen. Een manager die een hoge mate van taakgerichtheid en een lage mate van relatiegerichtheid toepast, waar dat ook door de situatie verlangd wordt, noemen we Doorzetter, terwijl een manager die die stijl toepast in een situatie die niet om die stijl vraagt een Doordouwer wordt genoemd. Het idee dat iemand een situatie kan beoordelen en identificeren welk gedrag in die situatie het meest geschikt is en dat vervolgens wil toepassen is de theoretische doorbraak met het 3D model. Het verbindt de mate van effectiviteit aan de meest geschikte toepassing van elk van deze stijlen. De uitdaging is effectief te zijn in de leiderschapsstijl die je kiest en daarna diverse stijlen te leren beheersen. Dan kun je wisselen van stijl om je doel te bereiken. 

Reddin onderscheidt vier stijlsoorten met elk twee gezichten (doeltreffend of niet).  Elke stijlstoort gedraagt zich anders wat betreft communicatie, besluitvorming, samenwerking en denken over macht. Elk van de vier stijlen kan succesvol zijn en resultaten geven, maar heeft ook een niet effectieve variant. Hou je vast aan je voorkeursgedrag, of hou je vast aan je doel? Welk korte termijn voordeel levert het op om niet effectief gedrag te laten zien? En welk lange termijn verlies geeft dit? Is je ego ondergeschikt aan je doel en kun je variëren met gedrag. Dan rest nog het juist inschatten van situaties. Welk gedrag is constructief en welk ook niet. 
 
  • Effectief is het kunnen en willen variëren met gedrag in functie van het doel.
  • Niet effectief is het vasthouden aan gedrag in plaats van het doel.


Het karakter van de organisatie

Begin 2000 publiceren Rob Goffee en Gareth Jones (beiden verbonden aan the London Business School) hun ‘double S-cube’ model. In ‘The Character of the Corporation’ beschrijven zij een viertal bedrijfsculturen en bijbehorende stijlen van werken. Zij kiezen eigenlijk voor de indeling van Bill Reddin. Wel gebruiken ze andere termen. De taakgerichte as heet bij hen Solidarity en de relatiegerichte as Sociability.  Zo ontstaan vier kwadranten met een positieve en een negatieve (of effectieve en minder effectieve) zijde. Beide modellen - Reddin voor het individu en Goffee/Jones voor de organisatie zijn goed naast elkaar te gebruiken. De termen die Goffee en Jones gebruiken spreken tot de verbeelding. We kunnen ons er direct iets bij voorstellen. Belangrijk principe uit het onderzoek is dat de vier cultuurtypen naast elkaar bestaan in organisaties. De opgave die zij omschrijven: ‘how to combine and combust them?’ 

meten = weten

Met deze inzichten als achtergrond zijn effectiviteits-assessments ontwikkeld. De uitkomsten geven inzicht in je voorkeurstijl en geven je informatie over je effectiviteit. Waar gebruik je jezelf goed en waar verlies je energie? Een voorbeeldrapport vind je bij de downloads. Nieuwsgierig?
Gerelateerde artikelen
Coaching for Commitment, Alles wat je over leiderschap kunt leren, Leiderschap is een keuze

Jouw reactie op dit artikel

Je hebt bijna toegang tot Guide to Change met Topics, hét beste online magazine over verandering met thema’s, interviews, klassiekers, DIY’s – een kennisplatform zonder reclame. Nog even je gegevens bevestigen. Je hebt nul verplichtingen als je alle intro’s en de eerste artikelen leest.
Door deze site te gebruiken, ga je
akkoord met het gebruik van cookies.
OK