Engagement
In winnende bedrijven is meer dan 60% van de mensen, verdeeld over alle niveaus in de organisatie echt geëngageerd. Dat maakt een verschil voor klanten én voor de resultaten van deze bedrijven. Onderzoekers komen steeds meer tot de vaststelling dat engagement direct de bedrijfsresultaten beïnvloedt. En dit zowel in negatieve (het ontbreken van engagement) als in positieve zin. Werken aan engagement betekent het ongrijpbare tastbaar én concreet maken.
 

POTENTIEEL VAN MENSEN BENUTTEN

Engagement gaat over rationele en emotionele verbondenheid, betrokken en bevlogen zijn. Onderzoek onder medewerkers heeft een verandering ondergaan. Het is geëvolueerd van het meten van tevredenheid, via het meten van het ambitieniveau naar het in kaart brengen van daadwerkelijk commitment; het zogeheten engagement onderzoek. De correlatie tussen engagement en businessperformance blijkt heel hoog te zijn. Veel hoger dan de samenhang tussen ‘satisfactie’ en resultaat. De NPS-score (zijn je klanten ambassadeur, neutraal of criticaster) en het niveau van engagement hangt met elkaar samen. 

Engagement en klantverwondering

Er is een sterke correlatie tussen geluk, plezier en bedrijfsresultaat. Met 40% engagement lukt het om operationeel excellent te worden, 50% actief betrokken mensen brengen klantoriëntatie. Stijgt dit tot meer dan 60% verdeeld over het hele bedrijf, dan blink je waarschijnlijk uit in klantverwondering. Engaged is rationeel én emotioneel verbonden zijn, met het werk zelf, je team, manager en organisatie. 

DE VIJF V'S

Een geëngageerde medewerker:  ​verstaat hoe zijn werk bijdraagt aan het succes. Hij vertelt goede dingen over de organisatie. Hij wil blijven omdat hij ambitie kan verwezenlijken. Iets extra’s doen en voortdurend verbeteren is de standaard. Hij is in staat het verschil te maken, omdat hij het vertrouwen en de ruimte hiertoe ervaart. Met hoofd en hart (emotioneel en rationeel) verbonden; weten wat te doen (betrokken) en dat ook willen doen (bevlogen). Nearly engaged mensen zijn meestal rationeel verbonden, maar niet altijd emotioneel. Er ontbreekt iets, de V van Vertrouwen is niet altijd goed ingevuld. Not engaged mensen zijn vaak loyaal (aan het verleden) en minder rationeel verbonden aan de strategie en doelen van de organistie. Disengaged heeft zich zowel rationeel als emotioneel losgemaakt van het bedrijf.

ENABLERS

Je werk, je team, de organisatie en je leidinggevende hebben natuurlijk invloed. Toch hebben we zelf de sleutel tot verbondenheid in handen. Engagement start met het neutraliseren van de demotivatoren en tegelijkertijd creëren van een klimaat voor motivatie. Management was voorheen een factor met veel impact. Tijdens de crisis (2008) bleek engagement te stijgen in bedrijven met een betekenisvolle visie. Thans (2016) blijkt de mate waarin mensen hun talenten kunnen ontplooien op het werk bepalend te zijn. De vier pijlers om aan engagement te werken voor een organisatie: 
 
  • Visie en verhaal; een sterk en inspirerend strategisch verhaal, gedeeld en gedragen.
  • Engaging managers; zij stellen mensen in staat hun werk te doen, eerlijk en respectvol.
  • Employee voice; mensen spreken zich uit én er wordt naar ze geluisterd.
  • Waarden en gedrag; practice what you preach.

Gecombineerd met de vijf V’s geeft dat een twintig knoppen model waarmee engagement actief beïnvloed kan worden. Een engagement scan kan je vertellen hoe het precies zit in jouw team of organisatie. Van daaruit kan gericht gewerkt worden aan een sterker engagement. 
 

 
Gerelateerde artikelen
Engagement scan, Engagement en Business Performance, Een aloude vraag - hoe motiveer je mensen?

Jouw reactie op dit artikel

Je hebt bijna toegang tot Guide to Change met Topics, hét beste online magazine over verandering met thema’s, interviews, klassiekers, DIY’s – een kennisplatform zonder reclame. Nog even je gegevens bevestigen. Je hebt nul verplichtingen als je alle intro’s en de eerste artikelen leest.
Door deze site te gebruiken, ga je
akkoord met het gebruik van cookies.
OK