Het (zelf) managen van transities
Verandering is situationeel. Bij een transitie is altijd sprake van een psychologisch effect. In zijn boek Managing Transitions, maakt William Bridges dit duidelijke onderscheid. Het gaat om een andere mentale instelling. Voor een succesvolle verandering, zal je mensen door de transitie moeten helpen. Anders is er alleen oppervlakkig iets veranderd; oude wijn in nieuwe zakken.Lastige transities gaan altijd gepaard met verlies en verlies met emoties. Goed omgaan met de eigen emoties is cruciaal om meester van de situatie te blijven. Je hebt emoties, maar je bént ze niet. Inzicht in de verwerkingspatronen bij verlies en rouw, helpt om jezelf en anderen door lastige transities te leiden. Elisabeth Kübler-Ross beschrijft de verwerkingscurve van rouw en William Bridges de drie fasen die bij transities doorlopen worden.

Rouwverwerking

In haar boek ‘Lessen voor levenden’ beschrijft Elisabeth Kübler-Ross de acht stappen in de verwerkingscurve. De emotionele reacties kunnen passief, onzichtbaar voor de buitenwereld of juist actief zijn. De eerste drie stappen zijn een vorm van ontkenning en daarmee slecht zichtbaar voor jezelf en soms voor anderen. Stap vier en vijf zijn heel zichtbaar. Het is actieve weerstand en ‘onderhandelen’. Het emotionele verwerken, stap zes, is misschien wel de lastigste. Het gaat daar om het werkelijk accepteren of aanvaarden van de nieuwe werkelijkheid. Als dat niet lukt ligt een terugval naar eerdere stappen van ontkenning of verzet op de loer. In stap zeven wordt geëxperimenteerd met de nieuwe werkelijkheid en als dat lukt, ligt de weg open naar nieuwe gewoontes en de acceptatie van de verandering. Helaas laten emoties zich niet dwingen. Hoe lang of hoe heftig een stap is of zal zijn, kan niet worden voorspeld. Een terugval of herhaling van stappen komt veel voor. Persoonlijke aandacht is nodig, want het verwerkingsproces is altijd individueel. Een groep mensen zit nooit per definitie in dezelfde fase. Na de aankondiging van de reorganisatie kan de een weerstand bieden, terwijl een ander nog in de ontkenningsfase zit. De fase waarin iemand zit, bepaalt ook wat de beste manier van benaderen en communiceren is. Dat maakt Dealing with Feelings een complex en dynamisch geheel.

Managing Transitions

Verandering is situationeel. Bij een transitie is altijd sprake van een psychologisch effect. In zijn boek Managing transitions, maakt William Bridges dit duidelijke onderscheid. Het gaat om een andere mentale instelling. Voor een succesvolle verandering, zal je mensen door de transitie moeten helpen. Anders is er alleen oppervlakkige iets veranderd. Oude wijn in nieuwe zakken. Bridges beschrijft drie fasen van verandering: 
 
  1. Het loslaten van het oude
    In deze eerste fase nemen we afscheid van wat was. Het gaat over verliezen en beëindigen van wat was. Wat raken mensen kwijt en is dat voor iedereen hetzelfde?
  2. Het Niemandsland
    Bridges noemt dit de ‘neutral zone’, oud en nieuw bestaan nog naast elkaar. Mensen heroriënteren zich psychologisch en proberen een nieuw patroon uit.
  3. Een nieuw begin 
    In deze laatste fase ontwikkelen mensen écht nieuw gedrag, experimenteren en ontdekken het nut van verandering. De verandering is onomkeerbaar en aan het slagen.
De kern is goed aansluiten bij de realiteit van de mensen die door de transitie gaan. Respecteer wat mensen als verlies beschouwen. Geef ze de gelegenheid daarover te rouwen en afscheid te nemen. Biedt structuur en houvast in de onzekere tijd van het Niemandsland. Als de nieuwe werkelijkheid ontstaat, zorg dat je het met elkaar rationeel en emotioneel bekrachtigt. Dat betekent successen vieren en het nieuwe ‘tastbaar’ maken. Het omgaan met emoties van jezelf en anderen - dealing with feelings -  is geen luxe voor als er tijd over is. Het is bepalend voor het succes van een verandering. Het is de reis van verwarring, via verbinding naar vernieuwing. Met een vragenlijst Managen van Transities breng je snel en helder in beeld wat je nog te doen staat. Je kunt hem zelf invullen en laten invullen door je team. Een voorbeeld vind je bij de downloads. 
Gerelateerde artikelen
De dynamiek van verandering

Jouw reactie op dit artikel

Je hebt bijna toegang tot Guide to Change met Topics, hét beste online magazine over verandering met thema’s, interviews, klassiekers, DIY’s – een kennisplatform zonder reclame. Nog even je gegevens bevestigen. Je hebt nul verplichtingen als je alle intro’s en de eerste artikelen leest.
Door deze site te gebruiken, ga je
akkoord met het gebruik van cookies.
OK